آزمایش موفقیت آمیز ضد موشک جدید روسیه

روسیه ضد موشک جدیدش را با موفقیت آزمایش کرد

754935
آزمایش موفقیت آمیز ضد موشک جدید روسیه

روسیه ضد موشکی را که برای کامل سازی سیستمهای دفاع موشکی اش، توسعه داده است را با موفقیت آزمایش کرد.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع روسیه، در این آزمایش که از مرکز پرتاب ساری شاگان انجام گردید، نمایندگانی از واحدهای دفاع هوایی روسیه نیز شرکت کرد.

در نتیجه این آزمایش، ضد موشک جدید، هدف مورد نظر را با موفقیت مورد هدف قرار داد.

در این بیانیه، اعلام گردید که این ضد موشک، وارد سیستم دفاع موشکی که منطقه صنعتی مرکزی روسیه را مورد حفاظت قرار میدهد خواهد شد.خبرهای مرتبط