حمله مسلحانه در آلمان

در حمله مسلحانه در یک ایستگاه مترو در شهر مونیخ آلمان عده کثیری مجروح شدند

751565
حمله مسلحانه در آلمان

در حمله مسلحانه در یک ایستگاه مترو در شهر مونیخ آلمان عده کثیری مجروح شدند.

پلیس مونیخ اعلام کرد این یک حمله تروریستی نبوده است.

پلیس مونیخ اعلام داشت : این حادثه در یک ایستگاه مترو در حین کنترل های روزانه معمولی بوقوع پیوست.

فرد مشکوک بر ربودن اسلحه پلیس به اطراف تیراندازی کرد.

در این حمله مامور پلیس که اسلحه اش ربوده شد و مهاجم مجروح شدند.

مهاجم تحت نظر گرفته شد.

در نتیجه تیراندازی مهاجم عده ای که در اطراف بودند جراحات سطحی برداشتند.خبرهای مرتبط