گردباد مورا بنگلادش و میانمار را درنوردید

شمار قربانیان گردباد مورا در بنگلادش و میانمار به 7 نفر افزایش یافت

744008
گردباد مورا بنگلادش و میانمار را درنوردید

شمار قربانیان گردباد مورا در بنگلادش و میانمار به 7 نفر افزایش یافت. 

از نزدیک به 150 ماهیگیر مفقود شده تنها 20 تن نجات  داده شدند. 

به گزارش بی بی سی نزدیک به 50 هزار خانه خسارت دیده و 350 هزار نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند. 

ناوگان هندوستان نیز از فعالیت های امداد و نجات پشتیبانی می کند. 

گردباد مورا که میانمار را تحت تاثیر قرار داده است، به اردوگاه پناهجویان مسلمان آراکان که صدها هزار نفر اقامت دارند نیز خسارت وارد کرد. 

به گزارش روزنامه میانمار تایمز گردباد به ساختمان های حکومتی، مدارس و مراز بهداشتی در ایالات آراکان و چین، خسارت وارد کرده و 1200 ساختمان خسارت شدید دیده است. 

 خبرهای مرتبط