اولین قطار باری چین به بلاروس رفت

این قطار حامل تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو و تولیدات مختلف چین می باشد

738222
اولین قطار باری چین به بلاروس رفت

چین اولین قطار باری را به بلاروس فرستاد.

قطار مذکور با حرکت از بندر یانتیان چین، برای رسیدن به مینسک پایتخت بلاروس ظرف حدود 2 هفته 9 هزار و 900 کیلومتر راه خواهد پیمود.

قطار مورد بحث حامل تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو و تولیدات مختلف چین می باشد.

خط راه آهن جدید یکی از مهمترین کریدورهای ترابری بین چین و اروپا خواهد بود.خبرهای مرتبط