سفر قریب الوقوع نیکی هیلی به ترکیه و اردن

هیلی روزهای 19 ام الی 25 ام ماه می به ترکیه و اردن سفر خواهد کرد

سفر قریب الوقوع نیکی هیلی به ترکیه و اردن

نیکی هیلی نماینده دایمی ایالات متحد آمریکا در سازمان ملل متحد اولین سفر خارجی خود را به ترکیه و اردن ترتیب خواهد داد.

هیلی روزهای 19 ام الی 25 ام ماه می به ترکیه و اردن سفر خواهد کرد.

نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد با مقامات دو کشور پیرامون نحوه یاری به پناهجویانی که بعلت جنگ داخلی در سوریه از خانه و کاشانه خود رانده شده اند و کشورهای میزبان از این پناهجویان دیدار و مذاکره خواهد کرد.

هیلی در ترکیه و اردن از اردوگاه پناهجویان و مدارسی که پناهجویان در آنها آموزش می بینند، بازید خواهد کرد .

ترکیه از 3 میلیون و اردن نیز از 659 پناهجوی سوری میزبانی می کند.خبرهای مرتبط