خوشحالی وزیر مهاجرت دانمارک بدلیل تصویب پنجاهمین قانون ضد مهاجرت

وزیر مهاجرت دانمارک که خوشحالی خود بدلیل سخت تر شدن قوانین برای مهاجران در توییتر ابراز خوشحالی کرده بود با انتقاد نخست وزیر، سیاستمدران و مردم این کشور مواجه شد

692961
خوشحالی وزیر مهاجرت دانمارک بدلیل تصویب پنجاهمین قانون ضد مهاجرت

اقدام اینگر استویبرگ، وزیر مهاجرت دانمارک با انتشار تصویر کیکی با عدد 50 بر روی آن در حساب خود در شبکه های اجتماعی و پیام 'امروز پنجاهمین قانون ضد مهاجرت نیز تصویب شد، باید آن را جشن بگیریم' موجب به راه افتادن اعتراضات از سوی نخست وزیر، سیاست مداران و مردم این کشور علیه وی شد.

نوشته و عکس او در فضای مجازی به سرعت بین مخاطبان پخش شده و واکنش های متفاوتی از تایید و انتقاد از وی به وجود آمد.

در این بین خوشناو نامق، یک پناهنده 17 ساله که در خواست پناهندگیش رد شده، در مصاحبه با رادیوی DR P4 این کشور، این اقدام وزیر دانمارک را تحقیرآمیز دانست و گفت: "انسان ها در جنگ هستند و هر روز چندین انسان کشته می شود، در خواست کمک آنها از کشور دیگر و رد آن به هیچ عنوان جای خوشحالی ندارد. مگر همین یک ماه پیش نبود که به خاطر این قوانین سخت یکی از مهاجران در اردوگاه پناهجویان خودکشی کرد".

لارس لوکه راسموسن، نخست وزیر دانمارک نیز در گفتگو با رسانه های این کشور اقدام وزیر مهاجرت را "نامناسب" ارزیابی کرد.

در حالی که بسیاری از مردم و سیاستمداران دانمارک این اقدام وزیر مهاجرت را غیر قابل قبول دانستند، سران حزب خلق که به عنوان راست افراطی شناخته می شود و دومین حزب بزرگ این کشور نیز هست، صحبت از پخش شیرینی در مجلس در صورت تصویب صدمین قانون سخت گیرانه علیه مهاجران را کردند.خبرهای مرتبط