عمر البشیر معاونش را به عنوان نخست وزیر سودان تعیین کرد

عمر البشیر رئیس جمهور سودان٬ حسن صالح معاونش را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.

عمر البشیر معاونش را به عنوان نخست وزیر سودان تعیین کرد

ابراهیم محمود معاون رئیس جمهور و معاون حزب کنگره ملی سودان طی یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: عمر البشیر رییس جمهور این کشور٬ حسن صالح معاونش را به عنوان نخست وزیر تعیین کرده است.

وی افزود: "در نشست مقامات عالی رتبه این حزب٬ در زمینه تعیین صالح به عنوان نخست وزیر این کشور با حفظ سمت معاون اول رئیس جمهوری سودان توافق حاصل شد."

وی همچنین تصریح کرد:" این انتصاب فردا در روزنامه های رسمی منتشر خواهد شد و وی به زودی فعالیتهای لازم جهت تشکیل دولت جدید را آغاز خواهد کرد."

گفتنی است از زمانی که عمر البشیر در سال 1989 قدرت را در سودان به دست گرفته است سمت نخست وزیر ی را حذف کرده و سیستم ریاستی در این کشور اجرا شده است.

پارلمان سودان ماه گذشته با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی سودان، از جمله تاسیس مقام نخست وزیری را به تصویب رساند.خبرهای مرتبط