سند مهمی از نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به دست آمد

هم مخالفان و هم رژیم اسد؛ برای بررسی سند مذکور مهلت درخواست کرده اند

680114
سند مهمی از نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به دست آمد

آژانس آناتولی به سند مهمی از استفان دی میتسورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در أمور سوریه، در مورد مذاکرات سوریه در ژنو دست یافت.

بر اساس اسنادی که استفان دی میستورا، ارائه نمود، دیدارهای در 2 مرحله انجام خواهد شد.

باتوجه به اطلاعات دریافتی از منابع سازمان ملل متحد، در این سند دی میستورا اعلام می کند که محور اصلی این مذاکرات مصوبه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.

در این سند یادآوری شده است که مصوبه مذکور، تشکیل دولت انتقالی مورد اعتماد، جامع و به دور از مبناهای مذهبی، تعیین تقویم و روند تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد تحت نظارت این سازمان را در نظر دارد.

در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل آمده که این 3 موضوع با تشکیل دولت انتقالی آغاز خواهد شد و دیگر موضوعات توسط دولت انتقالی مطرح می شود. در این سند دیده می شود که دی میستورا برای این موضوع رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.

در این برگه آمده است: این سه موضوع را به صورت موازی مذاکره خواهیم کرد. در طول زمان می توانم پیشنهاد تشکیل گروه های کاری را بدهم. پیشرفت در هر کدام از این 3 موضوع باعث خرسندی خواهد شد. تا زمان رسیدن به توافق در تمام موضوعات؛ به معنای آن است که هنوز در هیچ موردی به توافق نرسیده ایم.

دی میستورا با اشاره به این که مذاکرات شامل 2 دور خواهد بود، ابراز میدارد که در این دوره برای بررسی هر موضوع با هر دو گروه نشست جداگانه تعیین شده تا بتوانیم برای هر موضوعی برنامه عملی خاصی ارایه کنیم. ما از ارایه نظرات و پیشنهادات شما استقبال می کنیم.

 نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ضمن اعلام آمادگی خود جهت وارد شدن مستقیم به گفتگو و مذاکره در این زمینه، اظهار داشته که در صورت درخواست از سوی طرفین می‌توان مسائلی مانند؛ آتش بس، مبارزه با تروریسم و انجام اقدامات اعتمادساز را مورد بررسی قرار داد.

 در صفحه آخر این برگه پیشنهاد شده که از 26 فوریه سال جاری طی دو روز، موضوعاتی مانند انتقال قدرت از راه سیاسی در سوریه، تدوین قانون اساسی و روند برگزاری انتخابات مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و از تاریخ 5 مارس برای آغاز دوره جدید مذاکرات یک هفته توقف داده شود.

شایان ذکر است که هر دو طرف هم مخالفان و هم رژیم اسد؛ برای بررسی سند مذکور مهلت درخواست کرده اند.

 خبرهای مرتبط