چین و روسیه به توافق رسیدند

چین و روسیه در زمینه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر سیستم هوایی منطقه ای ارتفاع که آمریکا و کره جنوبی در نظر دارند در شبه جزیره کره مستقر سازند به تفاهم رسیدند

چین و روسیه به توافق رسیدند

چین و روسیه در زمینه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر سیستم هوایی منطقه ای ارتفاع که آمریکا و کره جنوبی در نظر دارند در شبه جزیره کره مستقر سازند به تفاهم رسیدند. 

به گزارش خبرگزاری شینهوا Kong Şüenyou از وزارت امور خارجه چین و Igor Morgulov معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو دیدار کردند. 

مقامات چینی و روس، در ششمین جلسه مشاوره امنیتی در آسیای شمالی، در خصوص انجام اقدامی مشترک در برابر استقرار سیستم موشکی THAAD در شبه جزیره کره به توافق رسیدند. 

با این تدابیر حفظ منافع امنیتی چین و روسیه و تعادل استراتژیکی منطقه مورد هدف قرار داده شده است. خبرهای مرتبط