انتصاب یکی از اعضای گروه تروریستی فتو به سمت رییس دانشگاه نورث آمریکا

اداره کل پلیس ترکیه نام تکالان را در لیست خاکستری به عنوان «تروریست تحت پیگرد» درج و برای دستگیری وی 300 هزار لیر ترک جایزه تعیین کرده است

647194
انتصاب یکی از اعضای گروه تروریستی فتو به سمت رییس دانشگاه نورث آمریکا

شریف علی تکالان، رئیس پیشین دانشگاه فاتح ترکیه که به دلیل عضویت در این گروه تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار دارد، به عنوان رئیس دانشگاه «نورث آمریکا» منصوب شد.

شریف تکالان در پی صدور حکم دستگیری اش در ادامه روند دادرسی گروه تروریستی فتو در ترکیه نخست به اروپا و سپس به آمریکا فرار کرد.

محاکمه تکالان به دلیل دعاوی متعددی چون افشای سئوالات امتحانی آزمون جامع استخدام کارمندان دولتی، ایجاد پرونده تبانی جعلی در فوتبال و عضویت در ساختار اصلی گروه تروریستی فتو با درخواست ده ها سال حبس برای وی ادامه دارد.

اداره کل پلیس ترکیه نام تکالان را در لیست خاکستری به عنوان «تروریست تحت پیگرد» درج و برای دستگیری وی 300 هزار لیر ترک جایزه تعیین کرده است.

دانشگاه «نورث آمریکا» که گفته می شود توسط اعضای گروه تروریستی فتح الله گولن در تگزاس آمریکا تأسیس شده٬ نخست در سال 2010 تحت عنوان «نورث آمریکا کالج» از سوی سازمان آموزش عالی مجوز گرفت. نام این مؤسسه پس از سال 2013 به دانشگاه «نورث آمریکا» تغییر کرد.خبرهای مرتبط