ریچارد مور سفیر انگلستان: دموکراسی ترک رشد خود را به اثبات رساند

ریچارد مور در رابطه با حضور مردم در میادین در دفاع از اراده ملی و اتحاد میان احزاب علیه کودتا گفت: دموکراسی ترک رشد خود را به اثبات رساند

541102
ریچارد مور سفیر انگلستان: دموکراسی ترک رشد خود را به اثبات رساند

ریچارد مور سفیر انگلستان در آنکارا در رابطه با کودتای نافرجام 15 جولای عناصر وابسته به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ / PDY) گفت: برای من قبول اظهارات حکومت در مورد اقدام به کودتا از سوی عناصر وابسته به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن سخت نیست.   

بر اساس خبر جای گرفته در روزنامه حریت، ریچارد مور در رابطه با حضور مردم در میادین در دفاع از اراده ملی و اتحاد میان احزاب علیه کودتا گفت: دموکراسی ترک رشد خود را به اثبات رساند.   

ریچارد مور با تاکید بر اینکه در قبول اظهارات حکومت در مورد اقدام به کودتا از سوی عناصر وابسته به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن مشکلی ندارد، در رابطه با فعالیت نهادهای وابسته به فتح الله گولن در انگلستان گفت: در صورت ارائه دلایل و مدارک معتبر بدون هیچ تردیدی همکاری های لازم را انجام خواهیم داد.   



خبرهای مرتبط