اوباما ادعاهای مربوط به اطلاع قبلی از اقدام به کودتا در ترکیه را رد کرد

اوباما در مورد اعاده گولن به ترکیه گفت: در مورد اعاده گولن به ترکیه، روند حقوقی ادامه خواهد داشت. در این مورد من مرجع تصمیم گیری نیستم

اوباما ادعاهای مربوط به اطلاع قبلی از اقدام به کودتا در ترکیه را رد کرد

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ادعاهای مربوط به اطلاع قبلی از اقدام به کودتا در ترکیه را رد کرد.

اوباما گفت: اخبار مربوط به اینکه از اقدام به کودتا در ترکیه خبردار بودیم، کاملا غلط است. هر گونه اقدام در جهت ضربه زدن به دموکراسی را رد می کنیم. 

اوباما در مورد اعاده فتح الله گولن به ترکیه گفت: در مورد اعاده گولن به ترکیه، روند حقوقی ادامه خواهد داشت. در این مورد من مرجع تصمیم گیری نیستم. خبرهای مرتبط