عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

تشدید تظاهراتهای ضد حکومتی در ایالت اوکزاکای مکزیک

تاکنون 4 تن در این تظاهراتهای خشونت امیز کشته شده اند.

تشدید تظاهراتهای ضد حکومتی در ایالت اوکزاکای مکزیک

تظاهراتهای ضد حکومتی در مکزیک که به دنبال اصلاحات انجام شده در امر تعلیم و تربیت اغاز شده است در ایالت اوکزاکای این کشور با مخالفت شدید روبرو گردید.

تظاهرات کنندگان اقدام به مسدود کردن جاده ها و آتش زدن وسایل نقلیه نمودند.

میان معترضین و پلیس زدو خوردهای خونینی صورت گرفته است و تظاهرات کنندگان اقدام به پرتاب کردن بمبهای آتش زا به سوی پلیس کرده اند.

براساس آخرین اطلاعات در این درگیریها 6 تظاهرات کننده کشته شده اند.

خبرهای رسیده حاکیست که متعاقب اغتشاشات ایالت اوکزاکا که تمامی ایالت را در برگرفته 108 تن و از جمله 53 معترض زخمی شده اند.

آموزگاران خواستار توقف تغییرات انجام شده در نظام آموزشی، آزادی فوری همکاران، دانش آموزان و دانشجویان و نیز بازگشت به کار کسانی شده اند که از مشاغل خود اخراج گردیده اند.خبرهای مرتبط