سقوط هلیکوپتر در امارات متحده عربی

یک هلیکوپتر نظامی در امارات متحده عربی سقوط کرد

509222
سقوط هلیکوپتر در امارات متحده عربی

در امارات متحده عربی، یک هلیکوپتر نظامی که در یحن پرواز روزانه و معمولش بود، سقوط کرد.

طی این حادثه،  خلبان و کمک خلبان جانشان را از دست دادند.

بر اساس گزارش  WAM، آژانس خبری رسمی امارات متحده عربی، بر اساس خبریک ه از فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی منتشر شده است، این هلیکوپتر در آبهای بین المللی سقوط کرده است.

در رابطه با مدل هلیکوپتر و جزئیات دلیل  سقوط آند، اطلاعاتی ارائه نگردیده است.خبرهای مرتبط