نسل کشی فاجعه بار اقوام و قبایل نامیبیا از سوی آلمانی ها

در نتیجه این نسل کشی 80 درصد جمعیت قوم هررو و 50 درصد جمعیت قوم ناما نابود شدند.

503168
نسل کشی فاجعه بار اقوام و قبایل نامیبیا از سوی آلمانی ها

آلمان در خلال سالهای 1884 الی 1915 در جمهوری کنونی نامیبیا که در آن موقع تحت استعمار این کشور قرار داشت اقدام به نسل کشی بزرگی کرده است.

 کشور نامیبیا پیش از این آفریقای جنوب غربی نام داشت.

این منطقه در سال ۱۸۸۴ به مستعمرهٔ آلمان تبدیل شد، بین سالهای ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ نیروهای آلمانی به رهبری ژنرال لوتر فون تروسا (General Lothar von Trotha)، صدها هزار تن از اهالی قوم هررو(Herero)، ناما (Nama) و برخی دیگر از اقوام و قبایل منطقه را بصورت فاجعه باری قتل‌عام کردند. آنها به این دلیل کشته شدند که علیه استعمار آلمان قیام کرده بودند.

در روند این قتل عامها هزاران خانواده نامیبیایی، در صحراهای سوزان و پرخطر این کشور  بصورت تشنه و گرسنه رانده شده و در اردوگاههای عمومی به زور اسکان داده شدند.

در نتیجه این نسل کشی 80 درصد جمعیت قوم هررو و 50 درصد جمعیت قوم ناما نابود شدند.

این جنایات در سال 1948 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان نسل کشی اعلام گردید.

اگرچه بعد از گذشت صد سال حکومت المان این اقدام را به عنوان نسل کشی پذیرفته اما در قبال ان به هیچ وجه عذرخواهی نکرده است.

در حال حاضر میان طرفین، مذاکرات بر سر دریافت غرامت ادامه دارد.

نامیبیا که یکی از نخستین کشورهای دریافت کننده کمک از ترکیه می باشد از حکومت برلین انتظار دارد که به جای پرداخت غرامت به نوادگان افرادی که توسط آلمانها کشته شده اند به این کشور کمکهای علمی، اقتصادی و اموزشی ارایه دهد.خبرهای مرتبط