گسترش اعتصابات پالایشگاهی در فرانسه به نیروگاههای هسته ای و روزنامه ها

اعتصاب کنندگان یا اقدام به کاهش ولتاژ و یا قطع تولید جریان برق در نیروگاههای اتمی کرده اند.

497993
گسترش اعتصابات پالایشگاهی در فرانسه به نیروگاههای هسته ای و روزنامه ها

به دنبال اعتصاب کارکنان پالایشگاههای نفت در فرانسه که در اعتراض به لایحه جدید کار در این کشور صورت می گیرد، کارکنان نیروگاههای اتمی این کشور نیز وارد روند اعتصاب شدند.

براساس بیانیه شاخه انرژی بزرگترین سندیکای کارگران فرانسه، 16 نیروگاه هسته ای از 19 نیروگاه هسته ای فرانسه از دیشب دست به اعتصاب زده اند.

اعتصاب کنندگان یا اقدام به کاهش ولتاژ و یا قطع تولید جریان برق در این نیروگاهها کرده اند.

آغاز این اعتصابات سبب شده تا در برخی از مناطق فرانسه قطعی جریان برق مشاهده شود.

این در حالی است که به دنبال تداوم اعتصاب کارکنان پالایشگاهها و نیز مسدود شدن جاده ها، برخی از ایستگاههای بنزین در این کشور با فقدان سوخت مایع روبرو شده اند.

همچنین اتحادیه ملی مطبوعات روزانه فرانسه اعلام کرد که فردا 27 ماه مه در فرانسه روزنامه های روزانه ملی نشر و توزیع نخواهد شد.

در این اعلامیه امده است، "روزنامه های ما توسط  قانون کسب و کار اسیر شده اند".

در 31 مارس و 28 آوریل سال جاری نیز نشر و توزیع روزنامه ها انجام نشده بود. خبرهای مرتبط