اولین سفر دریایی از ایالات متحده امریکا به کوبا

سفرهای دریایی از ایالات متحده امریکا به کوبا آغاز گردید

482695
اولین سفر دریایی از ایالات متحده امریکا به کوبا

اولین کشتی که از فلوریدا به راه افتاد، 700 مسافرش را به بندر هاوانا منتقل کرده و به مبادله فرهنگی میان دو کشور میپردازد.

سفر با این کشتی که با گرم شدن روابط میان دو کشور در سال 2014 و ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو کشور از سال گذشته بدین طرف، آغاز گردید، ادامه خواهد یافت.

مسافرت با این کشتی،  اولین سفر دریایی پس از انقلاب کوبا در سال 1959، محسوب میگردد. 

انتظار می رود طی سال جاری، سفرهای هوایی میان امریکا و کوبا نیز آغاز گردد.خبرهای مرتبط