عفو ریاست جمهوری برای 859 زندانی در مصر

859 زندانی در چارچوب عفو ریاست جمهوری که به مناسبت روز استقلال شبه جزیره سینا در مصر از سوی سیسی منتشر شد آزاد شدند

477987
عفو ریاست جمهوری برای 859 زندانی در مصر

در چارچوب عفو ریاست جمهوری که به مناسبت روز استقلال شبه جزیره سینا در مصر از سوی سیسی منتشر شد، 859 زندانی آزاد شدند. 

در اطلاعیه کتبی منتشره از وزارت کشور اعلام شد، در چارچوب عفو ریاست جمهوری که به مناسبت روز استقلال شبه جزیره سینا از سوی عبدالفتاح السیسی اعلام شد؛ 859 زندانی مورد عفو قرار گرفتند. 

در زمینه اینکه این زندانیان سیاسی و یا مجرم معمولی بوده اند، اطلاعی ارائه نشد. 

 خبرهای مرتبط