حمله به مسجدی در ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان

پلیس بررسی های لازمه در مورد این حمله را آغاز کرده است

349635
حمله به مسجدی در ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان

مسجدی در آلمان مورد حمله قرار گرفت.

مسجد حاجی بایرام ولی در شهر لودوینگسبرگ در ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان مورد حمله قرار گرفت.

بررسی های پلیس در مورد این حمله آغاز شده است.

گزارشات دریافتی حاکیست در اثر این حمله شیشه های این مسجد شکسته است.

طبق بررسی ها دو نفر از محل حادثه فرار کرده اند. پلیس هم اکنون در تلاش شناسایی این دو نفر و رابطه آنها با این حمله است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط