حضور جوانان نیجریایی در ترکیه

این جوانان وارد اسکی شهیر شدند

378098
حضور جوانان نیجریایی در ترکیه

گروهی ازجوانان نیجریایی در چارچوب همکاری بین المللی آموزشی وارد اسکی شهیر ترکیه شدند. 

این جوانان در پی گذراندن یک دوره آموزشی سه و نیم ماهه بعنوان صاحب شغل به کشورهای خود باز خواهند گشت. 

این جوانان برای آموزش جوشکاری به ترکیه آمدند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط