اعتراضات کشاورزان فرانسه در مرزهای آلمان و اسپانیا

کشاورزان فرانسه به واردات گوشت و فرآورده های شیری از خارج از کشور اعتراض کردند

اعتراضات کشاورزان فرانسه در مرزهای آلمان و اسپانیا

اعتراضات کشاورزان فرانسه در مرزهای آلمان و اسپانیا ادامه دارد. 

کشاورزان در اعتراض به واردات گوشت و فرآورده های شیری از خارج از کشور، در منطقه Alsace ، ۵ پل را به روی ترافیک مسدود کردند. 

در این تظاهرات نزدیک به هزار کشاورز فرانسوی شرکت دارند. 

برخی تریلی ها که از آلمان و اسپانیا آمده بودند، به علت اعتراضات، مجبور به بازگشت به کشورشان شدند. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط