برگزاری دومین مجمع شورای روزنامه نگاران ترکیه در قازان

دومین مجمع این شورا امسال در روزهای بین ۲۶ تا ۲۹ ماه می در شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین مجمع شورای روزنامه نگاران ترکیه در قازان

دومین مجمع شورای روزنامه نگاران ترکیه آغاز میشود.

دومین مجمع این شورا که اولین دوره آن سال گذشته در اسکی شهیر برگزار شده بود، امسال در روزهای بین ۲۶ تا ۲۹ ماه می در شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد.

تم اصلی این شورا که با همکاری فدراسیون روزنامه نگاران جهان و موسسه "تد مدیا" در تاتارستان برگزار میشود "ارتباطات و همکاری در یوروآسیا" خواهد بود.

این مجمع که با حمایت سازمانهای دولتی مانند آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا)، اداره کل ترک ها و جوامع خویشاوند خارج از کشور، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورکسوی)، اداره کل اطلاعات و مطبوعات و تی آر تی آواز برگزار میشود، خبرگزاری آناتولی به عنوان" شریک ارتباطات جهانی" حضور دارد. 

در این مجمع که با حضور ۱۰۰ روزنامه نگار از ۲۰ کشور مختلف برگزار خواهد شد، سه نشست تحت عناوین "ساختار ژئوپلتیک تاتارستان در جهان ترک"، "تحولات ارتباطاتی در جهان ترک"و "کارگاه روزنامه نگاران جهان ترک" برگزار خواهد شد.

در پایان این شورا که جوایز رسانه ای جهان ترک به صاحبانش اعطا خواهد شد، بیانیه پایانی روزنامه نگاران ترک منتشر خواهد شد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط