خشم علیه پلیس نژادپرست در امریکا

تظاهرکنندگان خواستار بازداشت فاعل جنایت شدند

256613
خشم علیه پلیس نژادپرست در امریکا

تظاهرات اعتراض آمیز به قتل چهار روز پیش جوان سیاهپوست در ایالت ویسکونسین امریکا از سوی پلیس این کشور ادامه دارد.

هزاران نفر در مقابل ساختمان مجلس ایالت در مدیسون پایتخت ویسکونسین تجمع کردند.

اکثر تظاهرکنندگان را دانشجویان تشکیل دادند.

برخی از تظاهرکنندگان وارد مجلس شده و از مقامات خواستار بازداشت پلیس فاعل جنایت شدند.

دیگر شهرهای امریکا نیز صحنه تظاهرات شدند.

در خلال تظاهرات در سیاتل یک دانشجو تحت نظر قرار گرفت.

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط