نماینده زن مجلس اسرائیل با بطری آب مورد حمله قرار گرفت

حمله زشت بر علیه نماینده زن پارلمان اسرائیل

247680
نماینده زن مجلس اسرائیل با بطری آب مورد حمله قرار گرفت

حمله منفور و زشت بر علیه نماینده زن مجلس اسرائیل 

بسوی هانین زوآبی نماینده زن عرب در مجلس اسرائیل که در کنفرانسی در شهر رامات گان حضور داشت، بطری آب پرتاب شد. 

نماینده زن با همراهی پلیس از سالن خارج شد. 

مهاجم ۲۸ ساله از سوی پلیس تحت نظر گرفته شد. 

نماینده زن عرب که در سالن کنفرانس برای مدتی طولانی بر علیه اش شعار داده شد، پلیس را متهم ساخت که تدابیر لازمه را اتخاذ نکرده است. 

وی گفت من یک شهروند فلسطینی در دولت اسرائیل بوده و جای دیگری نخواهم رفت. من به زندگی در این خاکها و این سرزمین ادامه خواهم داد. 

حزب بالاد که زوآبی بدان منسوب است اعلام داشت این حمله در نتیجه موضع تحریک آمیزحکومت اسرائیل و سخنان سیاستمداران این کشور بر علیه زوآبی تحقق یافته است. 

زوآبی ۴۵ ساله در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۹ اسرائیل بعنوان اولین نماینده زنی که از لیست حزب عربی بالاد وارد پارلمان اسرائیل شده است. 

زوآبی در بین مسافرین کشتی مرمره آبی که در ماه می سال ۲۰۱۰ برای رساندن کمک های انسانی به مردم غزه به راه افتاده ودر عملیات ناوگان اسرائیل بر علیه آن در آبهای بین المللی ده ترک جان باخته بود، قرار داشت. 

وی در پی حمله ناوگان اسرائیل به کشتی مرمره آبی طی سخنانی در پارلمان، اسرائیل را محکوم ساخته بود. 

زوآبی بعلت این سخنرانی در پارلمان اسرائیل با حمله راست گرایان افراطی مواجه شده و ضمن لغو مصونیت سیاسی اش وارد روند حقوقی شد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط