ادامه دیدارهای مهم نخست وزیر ترکیه در لندن

داوود اوغلو در حاشیه این دیدارها در کنفرانس " ویلتن پارک " یکی از نهادهای مهم اندیشه در انگلستان شرکت خواهد کرد

ادامه دیدارهای مهم نخست وزیر ترکیه در لندن

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به تماس های خود در لندن ادامه می دهد.

داوود اوغلو در حاشیه این دیدارها در کنفرانس " ویلتن پارک " یکی از نهادهای مهم اندیشه در انگلستان شرکت خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه در این کنفرانس با حضور سیاستمداران، آکادمسین ها، دیپلماتها، منسوبین رسانه ای و چهرهای صاحب سخن و با نفوذ بیاناتی ایراد خواهد نمود. 

داوود اوغلو در سخنرانی خود به موضوعات مختلف از چشم انداز اقتصاد طویل المدت ترکیه گرفته تا برنامه انجام اصلاحات بنیادی و تحولات منطقه و روابط دو جانبه با اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی اشاره خواهد کرد. 

نخست وزیر ترکیه درپی این سخنرانی مهم برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد راهی شهر داووس سوئیس خواهد شد. 

احمد داوود اوغلو در اینجا در کنفرانسی با شرکت رهبران گروه کشورهای جی ـ ۲۰ سخنانی ایراد کرده و به تشریح موضوعات دارای اولویت از نظر ترکیه در طول بر عهده گیری ریاست ادواری گروه کشورهای جی ـ ۲۰ خواهد پرداخت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط