خبر فوری ـ حمله جدید در فرانسه

درگیری ها در پاریس

179010
خبر فوری ـ حمله جدید در فرانسه

حمله جدید در فرانسه 

گزارشات رسیده حاکی از شنیده شدن صدای تیراندازی ها در شرق پاریس و وقوع حادثه جدید گروگان گیری در این شهر می باشد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط