خبر فوری - رهبر بخش یونانی تبار قبرس به مذاکرات ادامه نمیدهد

آخرین خبر در رابطه با مذاکرات قبرس

150396
خبر فوری - رهبر بخش یونانی تبار قبرس به مذاکرات ادامه نمیدهد

سخنگوی حکومت بخش یونانی تبار قبرس ابراز داشت که آناستاسیادیس، رهبر بخش یونانی تبار و ماورویانیس مذاکره گر بخش یونانی تبار، از ادامه مذاکرات صلح قبرس کناره گیری کرده اند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط