تصویب طرح عمل اوکراین در رابطه با اتحادیه اروپا

حکومت کیف در خلال دو سال آتی، قوانین خود را با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ می کند

تصویب طرح عمل اوکراین در رابطه با اتحادیه اروپا

شورای وزیران اوکراین طرح عمل این کشور را تصویب کرد.

براساس این طرح، حکومت کیف به توافقنامه شراکت با اتحادیه اروپا را تا سال 2017 جامه عمل خواهد پوشید.

آرسنی یاتسنیوک، در این خصوص اظهار داشت: برای اجرای این طرح عمل، سال 2017 را در نظر گرفتیم که مهلتی بسیار کوتاه و البته جاه طلبانه است. اما دلیل این اقدام این بود که برای حکومت کیف مهیا شدن اوکراین برای سازش با قوانین اتحادیه اروپا امری بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به طرح صلح حکومت کیف تصریح کرد اجرای این طرح به معنای سست شدن ارتش اوکراین نیست. 

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح اوکراین همیشه و در همه جا باید از آمادگی کامل برخوردار باشند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط