شهرت جهانی ماهی کفال مروارید وان

این ماهی معروفترین نوع ماهی بومی ترکیه است

2039114
شهرت جهانی ماهی کفال مروارید وان

آیا می‌دانید ترکیه سرشار از انواع ماهی‌های بومی است؟

ترکیه از نظر تنوع ماهی‌های بومی کشوری بسیار متمول است. 2.9 درصد گونه های مختلف ماهی جهان در آب‌های ترکیه که دارای مساحتی به میزان پنج هزارم کره زمین است، تولید مثل می‌کنند. به‌عبارتی دیگر ترکیه از نظر گونه‌های ماهی شش برابر بیشتر از سهم خود در سطح جهان سرشار از انواع ماهی است. بخش مهمی از ماهی‌های بومی ترکیه غالبا در رودخانه‌ها و دریاچه‌های واقع در حوضه‌های آبریز بسته تولید مثل می‌کنند. شاه ماهی مروارید و یا کفال مروارید وان معروف‌ترین ماهی بومی ترکیه است. صید سالانه این ماهی که با آب گازدار دریاچه وان سازگار شده است، حدود 15 هزار تن بوده و 14 هزار ساکن اطراف این دریاچه با صید این ماهی امرارمعاش می‌کنند.

مهاجرت میلیون‌ها نوع ماهی در دریاچه وان برای تولیدمثل در فصل بهار هر سال به یک نمایش اعجاب‌انگیز شباهت دارد. این ماهی‌ها که در آب‌های گازدار دریاچه وان به‌سر می‌برند، در اواسط ماه فروردین برای تخم ریزی مسیری سخت را طی کرده و نهایتا تخم‌های خود را در جویبارهایی که به دریاچه وان می ریزند، رها می‌کنند. این مبارزه ماهی‌ها برای تکثیر و تخم‌ریزی که به‌سوی آب‌های شیرین هجوم می‌برند، بازدیدکنندگان را به شگفتی وامی‌دارد. هر ماهی ماده کفال وان ده هزار تخم در شکم داشته و صید هر ماهی قبل از تخم‌ریزی به‌معنی نابودی ده هزار ماهی نوزاد است. این ماهی‌ها پس از تخم‌ریزی و سفر 75 روزه دوباره به دریاچه وان باز می‌گردند. از سال 1996 بدین‌طرف برای حفاظت از ماهی کفال مروارید دریاچه وان فعالیت‌های مهمی انجام می‌گیرد. در محوطه ویژه‌ای که برای تماشای ماهی‌های کفال مروارید در رودخانه دلی‌چای در ناحیه ارجیش ایجاد شده، هزاران نفر می‌توانند روند مهاجرت این ماهی‌ها برای تخم‌ریزی را از نزدیک ببینند. در ارجیش همچنین همه ساله جشنواره بین‌المللی هنری و فرهنگی مهاجرت ماهی‌های کفال مروارید وان برگزار می‌شود.خبرهای مرتبط