آماسیای ترکیه زادگاه استرابن جغرافی‌دان نامی جهان

شهر زیبای آماسیا در طول تاریخ از تمدن‌های مختلف بشری میزبانی کرده است

1965377
آماسیای ترکیه زادگاه استرابن جغرافی‌دان نامی جهان

آیا می‌دانید اولین جغرافیدان معروف جهان در شهر آماسیای ترکیه به دنیا آمده است؟

آماسیا که در کنار دومین رودخانه بزرگ ترکیه "یشل‌ارماک" تاسیس شده، با رودخانه‌ها، باغ‌های سیب، رشته کوه‌ها، جلگه‌ها، دشت‌ها و دریاچه‌های زیبا یکی از شهرهای بی‌مانند ترکیه است. آماسیا در عین‌حال زادگاه و محل زندگی استرابن پدر جغرافی‌دانان جهان است. وقتی سخن از جغرافی به میان می‌آید، استرابن اولین کسی است که به اذهان خطور می‌کند. استرابن اولین جغرافی‌دان جهان، در عین‌حال مورخ و فیلسوفی پرآوازه بود. این شخصیت مهم تاریخ جهان در قرن 64 قبل از میلاد به‌عنوان فرزند پسر خانواده‌ای متمول در آمایسا دیده به جهان گشود. در مرکز شهر امروزی آماسیا مجسمه‌ای از این مورخ و جغرافی‌دان شهیر جلب توجه می‌کند.

آماسیا یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسکونی در آناتولی‌ست. قدیمی ترین نام شناخته شده این شهر از دوره هیتی‌ها به تا به امروز بدون تغییر باقی مانده است. این شهر از آغاز دوره حکمرانی هیتی‌ها مرکز تمدن‌های مختلفی بوده است. استرابن نیز در کتاب معروف جغرافی خود از آماسیا به‌عنوان" Amasseia " سخن گفته است. به گفته استرابن نام آماسیا از آماسیس ملکه آمازون که در این شهر زیسته، گرفته شده است. تاریخ‌چه دقیق تاسیس شهر آماسیا بدرستی معلوم نیست ولی چنین تخمین زده می‌شود که قدمت مراکز مسکونی در آن تا دوره هیتی‌ها رسیده و تا به امروز تحت حاکمیت نوزده دولت متفاوت قرار گرفته است. شهر آماسیا برای مدتی از سوی پادشاهی پونتوس که در سال 281 قبل از میلاد تشکیل یافته بود، به‌عنوان پایتخت مورد استفاده قرار گرفت. در این شهر گورهای صخره‌ای متعلق به این پادشاهی تا به امروز به شکل سالمی پا برجا مانده‌اند. این گورها در صخره‌های آهکی واقع در اطراف قلعه آماسیا ساخته شده‌اند. در امتداد دره یشل‌ارماک بیست و یک گور صخره‌ای کوچک و بزرگ وجود دارند که از این گورها امروزه تنها چند گور به شکل سالمی پا بر جا مانده‌اند.خبرهای مرتبط