نشانه‌های جغرافیایی ترکیه - فرش ابریشم هرکه

تاریخ ثبت : 96/09/01

1937896
نشانه‌های جغرافیایی ترکیه - فرش ابریشم هرکه

شهر کوجاایلی، واقع در ساحل دریای مرمره ترکیه و در مجاورت استانبول، اولین کارخانه فرش ترکیه را نیز در خود جای داده است. فرش‌هایی که در اینجا تولید می‌شوند و با نام "فرش  ابربشم هرکه " شناخته می‌شوند، در سال 1996 با همت شهرداری خلیج در فهرست محصولات ثبت شده جغرافیایی ترکیه قرار گرفتند. فرش ابریشم هرکه با تکنیک تولید دستباف و ابعاد منحصر به فرد خود جلب توجه می کند. مهم ترین ویژگی که فرش ابریشم هرکه را از سایر فرش ها متمایز می کند، استفاده از تکنیک دو گره و برش با قیچی دستی است. ابعاد این فرش ها که تولید آن ممکن است سال ها طول بکشد، می تواند از 6 متر مربع تا 468 متر مربع متغییر باشد. فرش‌های ابریشم هرکه که برای اولین بار در کارخانه‌ای تولید شد که سلطان عبدالمجیت پادشاه عثمانی آن دوره،  در سال 1843 تأسیس کرد، به‌ویژه در تزئین کاخ‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گرفت. فرش های بزرگی که در کاخ های تاریخی مانند دولما باغچه، یلدیز و بیگلر بیگی به نمایش گذاشته شده اند، این فرش‌های به عنوان نازک ترین و در عین حال  مقاوم ترین فرش های جهان شناخته می شوند. فرش ابریشم هرکه در گذشته به اعضای خانواده‌های سلطنتی خارجی بادیدکننده از امپراتوری عثمانی به عنوان هدیه داده می‌شد.  از این رو فرش هرکه در  بسیاری از کاخ های کشورهای اروپایی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.خبرهای مرتبط