قدمت دیرینه پرورش زیتون در ترکیه

تاریح کشت و پرورش زیتون در ترکیه به ادوار ماقبل تاریخ می‌رسد

1935617
قدمت دیرینه پرورش زیتون در ترکیه

آیا می‌دانید کشت و پرورش زیتون در شهر میلاس در جنوب‌غربی ترکیه قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد؟

درخت زیتون در میلاس یکی از شهرستان‌های وابسته به استان موغلا در جنوب‌غربی آناتولی که با پوشش گیاهی اقلیم مدیترانه معروف است، یکی از درختان مختص به این اقلیم است که به کشت و پرورش آن اهمیت خاصی مبذول داشته می‌شود. وقتی سخن از میلاس به میان می‌آید، در وحله نخست تاریخ و زیتون منطقه به اذهان خطور می‌کند. در میلاس که یکی از مهمترین مراکز تولید زیتون در ترکیه است، می‌توان با اثراتی از کشت و پرورش درختان زیتون در دوره ماقبل تاریخ برخورد کرد. پرورش و کشت زیتون از اعصار اولیه تاریخ تاکنون مهمترین و اساسی‌ترین منبع در آمد در این منطقه بوده است.

به باغات زیتون در شهر میلاس که در ادوار متفاوت تاریخ از سوی اشغال‌گران تخریب گردید، به‌علت جنگ‌ها آسیب بزرگی وارد آمده است. اگر باغ‌های زیتون در منطقه در اعصار قدیمی تا این اندازه متضرر نمی‌شدند، تعداد درختان زیتون در میلاس امروزی دو یا سه برابر بیشتر از امروز بودند. درختان زیتون که به طور طبیعی در منطقه می‌رویند و در منطقه به آن "دلیجه" می‌گویند، به دست انسان پیوند زده شده و سعی می‌شود تا به فرهنگی در این عرصه تبدیل شود. این درختان یا در کوه‌ها و یا تپه‌هایی که می‌رویند، با انتقال به کشت‌زارها سعی می‌شود تا باغ‌های جدید زیتون بوجود آورده شوند. این سنت در طول تاریخ بشر ادامه یافته است. از آنجایی که باغ‌های زیتون غالبا در مناطق کوهستانی، دامنه‌های کوه‌ها و مزارع لم‌یزرع  قرار دارند، لذا آبیاری آن‌ها نیز ممکن نیست. به همین خاطر تا رسیدن زیتون‌ها با آب باران و یا آب‌های زیرزمینی تغذیه می‌شوند. این وضعیت از یکسو موجب کاهش درجه اسید زیتون‌ها شده و از سوی دیگر آن‌ها را خوش طعم‌تر و لذیذتر می‌کند. شهرت روغن زیتون میلاس نیز از نوع زیتون‌های مرغوب پرورش یافته در منطقه که تولید آن از عهد باستان تا به امروز به شکلی فزاینده ادامه دارد، ناشی می‌گردد.خبرهای مرتبط