کشف آثار باستانی متعلق به 8500 سال پیش در استانبول

این آثار بر تاریخ کهن و ارزشمند استانبول پرتو می‌افکنند

1833598
کشف آثار باستانی متعلق به 8500 سال پیش در استانبول

آیا می‌دانید در جریان حفاری‌ها برای ساخت سیستم ترابری در استانبول آثار متعلق به 8500 سال پیش کشف شده است؟

استانبول که به علت موقعیت جغرافیایی ویژه از اعصار کهن تاکنون یکی از شهرهای مهم جهان بوده است، پس از اعلام بعنوان پایتخت امپراطوری روم به شهری مهم‌تر تبدیل گردید. این شهر که از سوی امپراطوری بیزانس و عثمانی بعنوان پایتخت مورد استفاده قرار گرفته است، به پایتخت سه امپراطوری نیز معروف است. میراث گرانبها و غنی استانبول که با سه فرهنگ امپراطوری روم، بیزانس و عثمانی ترکیب شده، با کاووش‌های باستان‌شناسی بین سال‌های 2004 الی 2013 ، از زیر خاک بیرون آورده شدند.

در خلال امور حفاری در سال 2004 برای ساخت تونلی که قرار بود از زیر تنگه استانبول عبور کند، در محله ینی کاپی در بخش اروپایی بقایای آرکئولوژیک مهمی کشف گردید. در پی این اکتشاف مهم امور حفاری متوقف شده و با یک اکیب بزرگ باستان‌شناسی  کاووش‌ها آغاز گردید. با آثار مکشوفه بسیار مهم در نتیجه این کاووش‌ها نیز اطلاعات تاریخی و ارزشمندی که به تاریخ کهن استانبول پرتو افکنده، جمع‌آوری شده است. در پائین‌ترین طبقه این کاووش‌ها مرکز مسکونی نئولتیک متعلق به 8000 الی 8200 سال پیش از این کشف گردید. اینجا قدیمی‌ترین مرکز مسکونی استانبول بوده است. بقایای بندر تئودوسیوس یکی از مهمترین بنادر قنسطنطنیه پایتخت امپراطوری بیزانس در نتیجه این کاووش‌ها کشف گردید. این کاووش‌های باستان‌شناسی که در نتیجه آن بقایای 37 کشتی مغروقه بدست آمده، به‌عنوان یکی از بزرگترین کاووش‌های باستان‌شناسی قرن محسوب می‌گردد. خبرهای مرتبط