سینوپ قدیمی‌ترین شهر آناتولی

این شهر زادگاه دیوژن فیلسوف اعصار اولیه است

1827550
سینوپ قدیمی‌ترین شهر آناتولی

آیا می‌دانید که سینوپ واقع در شمالی‌ترین نقطه ترکیه یکی از قدیمی‌ترین شهرهای آناتولی‌ست؟ 

سینوپ آنچنان قدمت دیرینه‌ای دارد که تنها در مورد اسم آن می‌توان چندین داستان شنید. به‌موجب یکی از این داستان‌ها، این شهر نام خود را از فرشته آب سینوپه دختر آسوپوس الهه رود در میتولوژی گرفته است. در این داستان زئوس که عاشق سینوپه شده بود، فرشته آب را که از او وحشت داشت، در سواحل سرسبز به سان بهشت دریای سیاه رها کرد. این سواحل امروزه به سینوپ معروف‌اند. بر اساس داستان دیگری ، نام شهر سینوپ از سینووا ملکه آمازون گرفته شده است. این شهر زیبا که حتی در میتولوژی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، محل تولد دیوژن یکی از فیلسوفان معروف اعصار اولیه می‌باشد .

سینوپ که با زیبائی‌های طبیعی خود هر بینندهای را شیفته و مجذوب خود می‌سازد، طی قرون متمادی موقعیت خود به‌عنوان شهر بندری را حفظ کرده و از تمدنهای مختلفی مانند جمله هیتی، فریگی، لیدی، ایرانی، رومی، بیزانسی، سلجوقی، جانداراوغلو و عثمانی میزبانی کرده است. شهر سینوپ که تاسیس مراکز مسکونی در آن همزمان با عصر برنز آغاز گردید، به علت موقعیت جغرافیایی ویژه خود در عهد عتیق به یک مرکز تجاری تبدیل گردید. کلیه اقوامی که می‌خواستند در دریای سیاه حکمفرما شوند، با اسکان در سینوپ آثار مهمی از تمدن‌های خود بجا گذاشتند. در همه جای شهر سینوپ می‌توان آثار تاریخ متمول و غنی تمدن‌های دیرینه بشری را بوضوح مشاهده کرد.

   خبرهای مرتبط