ژرف‌دره ایهلارا با طبیعت شگفت‌انگیز

ژرفدره ایهلارا با صدها کلسیا و اثر تاریخی ساخته شده در دل صخره‌ها

1759625
ژرف‌دره ایهلارا با طبیعت شگفت‌انگیز

آیا می‌دانید که دره ایهلارا در آناتولی مرکزی در بین ژرف‌دره‌های معروف جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؟

دره ایهلارا به طول 18 متر، عمق 150 و عرض 200 متر در داخل مرزهای استان آک‌سارای در آناتولی مرکزی واقع گردیده است. این دره که برای جانداران هزاران محیط زندگی فراهم ساخته، متفاوت از دیگر ژرف‌دره‌های جهان از ویژه‌گی بزرگترین ژرف‌دره‌ای که در اعصار قدیم محل زندگی انسان‌ها بود، برخودار است. صدها کلیسا و مکان ساخته شده در دل صخره‌هایی که این ژرف‌دره را احاطه کرده‌اند، آن‌را به یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ جهان مبدل ساخته است. ژرف‌دره ایهلارا با طبیعت زیبا و شگفت‌انگیز خود نیز یکی از اماکن دیدنی ترکیه است. در کنار آب واقع در کف ژرف‌دره به‌سان دیوار شیب‌دار ، عمیق و باریک ، پوشش متراکمی از گیاه و علف به‌چشم می‌خورد. در اطراف ژرف‌دره، پوشش گیاهی استپی مانند و کم‌پشتی خودنمایی می‌کند. ولی به‌هنگام تماشای ژرف‌دره از دامنه آن با قطعه سر سبز و پربرکت از طبیعت مواجه می‌شوید. اگرچه در منطقه اقلیم قاره‌ای در منطقه حکمفرماست، ولی در آن اقلیم مدیترانه‌ای احساس می‌شود.

 خبرهای مرتبط