مسابقات سنتی کشتی کرک‌پنار طولانی‌ترین مسابقات ورزشی جهان

این مسابقات بیش از 650 سال است که بطور سنتی ادامه دارد

1653026
مسابقات سنتی کشتی کرک‌پنار طولانی‌ترین مسابقات ورزشی جهان

آیا میدانید مسابقات کشتی روغنی کرک‌پنار بعنوان طولانی ترین مسابقات ورزشی جهان تلقی می‌شود؟  

کشتی که بعنوان ورزش سنتی و پدری ترک‌ها تلقی می‌شود، درعین‌حال یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌های تاریخ بشر است. در ترکیه وقتی سخن از کشتی به میان می‌آید، نخست کشتی‌های روغنی کرک‌پنار در اذهان تداعی می‌کند. کشتی روغنی، نوعی ورزش کشتی است که در آن ورزشکاران شلوارهای چرمی موسوم به کیسبت بر تن کرده و پس از مالیدن روغن زیتون بر تن خود روی چمن‌ها به زورآزمایی شروع می‌کنند. مسابقات کشتی روغنی که در قرن چهاردهم متداول گردید، بعنوان طولانی‌ترین رقابت‌های ورزشی جهان تلقی می‌شوند. بموجب افسانه‌ای رقابت‌های کشتی روغنی کرک‌پنار با وارد شدن ترک‌ها به منطقه تراس در سال 1361 آغاز شده‌است.

این مسابقات که بیش از 650 سال است ادامه دارند، در منطقه سارای ایچی ادیرنه در ترکیه برگزار می‌شوند. این رقابت‌ها که یک هفته طول می‌کشد، اواخر ماه ژوئن و اوایل جولای برگزار می‌شوند. پهلوان برنده مسابقه با کسب عنوان پهلوان اول موفق به دریافت کمر طلایی شده و تا برگزاری مسابقه سال دیگر صاحب این کمر می‌شود. مسابقات کشتی روغنی کرک‌پنار از سال 2010 تاکنون در فهرست میراث فرهنگی یونسکو جای دارد.  خبرهای مرتبط