برنامه هلال احمر ترکیه برای افزایش قابلیت شغلی و توان مسلکی پناهندگان

هلال احمر ترکیه سعی دارد با افزایش قابلیت شغلی و توان مسلکی پناهندگان، حمایت از کارآفرینی و در نتیجه اطمینان از خودکفایی و استقلال اقتصادی آنها، امکان دسترسی آنها به بازار کار و معیشت را فراهم کند

1639713
برنامه هلال احمر ترکیه برای افزایش قابلیت شغلی و توان مسلکی پناهندگان

در این نوشته به ارائه توضیحات در رابطه با فعالیت‌های هلال احمر ترکیه در جهت بهبود دسترسی مهاجرین و پناهندگان به امکانات معیشتی خواهیم پرداخت.

برنامه توسعه امکانات معیشتی

برنامه توسعه امکانات معیشتی سعی دارد با افزایش قابلیت شغلی و توان مسلکی پناهندگان که قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، حمایت از کارآفرینی و در نتیجه اطمینان از خودکفایی و استقلال اقتصادی آنها، امکان افزایش اشتغال و دسترسی آنها به بازار کار و معیشت را فراهم کند.

در راستای این اهداف، این برنامه علاوه بر استانداردهای اساسی و اصول کار مشترک کلیه برنامه‌ها، در چارچوب اصول زیر عمل می کند:

• تسهیل دسترسی ذینفعان به بازار کار و اشتغال آنها در شرایط مناسب

• ارتقا مهارت‌های شغلی، تخصصی و اجتماعی ذینفعان، اطمینان از خودکفایی اقتصادی آنها بدون نیاز به کمک‌های اجتماعی،

• آموزش نیروی کار واجد شرایط متناسب با نیازهای بازار با هدف کمک به اقتصاد ملی و سیاست های فعال کار،

• رواج دادن مهارت‌ها و تخصص‌هایی که مهاجران از کشور خود آورده‌اند و در حالت فعلی در بازار موجود نیست،

• رفع نیازهای نیروی کار و پرداخت هزینه نیرو و زحمتی که در حین آموزش شغلی صرف می‌کنند، ایجاد مشوق‌های متناسب با نیازهای ذینفعان در دوره‌های شغلی با در نظر گرفتن دوره‌ای که نمی‌توانند در بازار کار شرکت کنند.

یکی دیگر از برنامه‌های هلال احمر در این زمینه، برنامه فرعی جهت‌دادن اشتغال‌ها است. هدف از این برنامه این است که افراد با ویژگی‌ها و مهارت‌های مناسب به سمت فرصت‌های شغلی متناسب با نیازهای بازار کار هدایت شوند و یا زمینه دریافت خدمات آموزشی و توسعه صلاحیت‌های شغلی برای آنها فراهم شود تا قابلیت اشتغال آنها افزایش یابد و بتوانند به این فرصت‌ها دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، به منظور اطمینان از ادامه اشتغال افرادی که استخدام شده‌اند و اطمینان از دوام آوردن آنها در بازار کار، مطالعات انطباق با بازار کار و شرایط اجتماعی نیز در محدوده این برنامه فرعی انجام می‌شود.

به منظور هدایت نیروی کار مورد نیاز بازار به سمت اشتغال، طرف عرضه و تقاضای نیروی کار به صورت دو جانبه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در چارچوب تجزیه و تحلیل عرضه نیروی کار، با هدف مشخص کردن توانایی‌های اجتماعی و شغلی ذینفعان، صلاحیت‌های فردی آنها و تعیین میزان آشنایی آنها با زبان ترکی یا تسلط بر آن، مطالعات شخصیتی، تست تعیین کارآمدی فردی، امتحان تعیین سطح زبان و موارد مشابه دیگر انجام می‌شود. در محدوده تجزیه و تحلیل تقاضای نیروی کار، به منظور تعیین نیازها و خواسته‌های کارفرمایان و تعیین بخش‌ها و موقعیت‌ها مناسب موجود در بازار نیز سعی می‌گردد تا آن دسته از مشاغلی که در یافتن نیروی کار مشکل دارند، شناسایی شود، خواسته‌های کارفرما جمع آوری شود، نیازهای کارآمدی شغلی شناسایی شود و مطالعات اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی از طریق کارگاه‌های آموزشی با ذینفعان و کارفرمایان انجام شود.

در نتیجه این تجزیه و تحلیل‌ها، پناهندگان برای تأمین نیازهای بازار در آموزش‌های شغلی و آموزش‌های توسعه کارآمدی شخصی گنجانده می شوند، بدین ترتیب از توسعه صلاحیت‌های شغلی افراد اطمینان حاصل می‌شود و ذینفعان با مشخصات مناسب به سمت مشاغل خالی هدایت می‌شوند. در این مرحله، ذینفعانی که به کار اشتغال دارند از شرایط قانونی و فرهنگی کار باخبر می‌شوند، خدمات مشاوره‌ای برای کارفرمایان در طی مراحل درخواست مجوزهای کار و هزینه های حق مجوز کار پرداخت می‌شود. علاوه بر این، با افتتاح دوره‌های زبان ترکی، هدف ورود مهاجرین به شکلی راحت به بازار کار فراهم می‌شود و بدین شکل انسجام و انطباق اجتماعی در سطح کلان بین جامعه میزبان یعنی مردم محلی و جامعه میهمان یعنی مهاجرین و در سطح خرد نیز بین کارفرما و کارگر فراهم می‌شود.خبرهای مرتبط