اکتشافات بسیار مهم پزشک ترک برای درمان بیماری دیابت و چاقی مفرط

آیا می‌دانید‌ که پرفسور دکتر گوکهان حوتامیشلی گیل دانشمند ترک موفق به کشف روش‌های بسیار مهم در درمان دیابت و چاقی مفرط شده‌است؟

1579026
اکتشافات بسیار مهم پزشک ترک برای درمان بیماری دیابت و چاقی مفرط

پرفسور دکتر گوکهان حوتامیشلی گیل که با فعالیت‌های خود در زمینه درمان دیابت و چاقی مفرط شناخته‌می‌شود، در مطالعات خود پیرامون سیستم متابولیک کلسیم و چربی در نقش کبد در دیابت و چاقی مفرط به اکتشافات جدید و شگفت‌آوری دست یافت. با این مکانیزم‌های جدید بیماری دیابت و مقاومت به انسولین در نتیجه مداخله‌های ژنتیکی در محیط آزمایشگاهی قابل بازگشت هستند.

این دانشمند ترک هنوز هم در دانشگاه هاروارد بعنوان رئیس بخش بیماری‌های ژنتیکی ونادر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرفسور دکتر گوکهان حوتامیشلی گیل که تاکنون دانشمندان بسیاری را پرورش داده و با قبول شمار زیادی از دانشجویان به آزمایشگاه خود برای آنان امکانات پیشرفت علمی فراهم کرده‌است، بعنوان یکی از دانشمندان معروف جهان در رشته بیماری‌های متابولیکی شناخته‌ می‌شود.   خبرهای مرتبط