یک فرد پناهنده تحت چه شرایطی می‌تواند در بازداشت اداری قرار گیرد؟

برای تعیین تابعیت خارجیانی که تحت بازداشت اداری هستند می توان ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی همراه آنها را مورد بررسی قرار داد

1473360
یک فرد پناهنده تحت چه شرایطی می‌تواند در بازداشت اداری قرار گیرد؟

در این نوشته به ارائه اطلاعات در رابطه با بازداشت اداری و نیز دیگر مجازات‌های اداری که می‌تواند به عنوان جایگزین اعمال شود، خواهیم پرداخت.  

همانطور که قبلا نیز گفتیم، خارجیانی که در ترکیه زندگی می کنند، تحت حفاظت بین المللی باشند یا نباشند، تابع قانون خارجیان و حفاظت بین‌المللی هستند و روند تعیین و ارزیابی موقعیت آنها بر اساس موارد مندرج در این قانون انجام می‌گیرد. در پایان فرآیندهای مندرج در این قانون، موقعیت خارجیان از نظر حفاظت بین‌المللی مشخص می‌شود. خارجیان ساکن ترکیه در برخی موارد از سوی نیروهای پلیس تحت بازداشت اداری قرار می‌گیرند که از حق اعتراض به این بازداشت برخوردارند.

بازداشت اداری:

نیروهای امنیتی (پلیس، ژاندارمری، گارد ساحلی) در صورت دستگیری خارجیانی که مشمول ماده 54 می شوند، برای تصمیم گیری در مورد آنها، باید بلافاصله موضوع را به استانداری گزارش دهند. پرونده این افراد از سوی استانداری مورد ارزیابی قرار می گیرد. استانداری می تواند در پایان این ارزیابی تصمیم بر دیپورت برخی از این افراد بگیرد. مدت زمان ارزیابی پرونده و اتخاذ تصمیم نمی تواند بیش از 48 ساعت طول بکشد. 

 

استانداری می تواند در مورد آن دسته از افرادی که حکم دیپورت در مورد آنها صادر شده؛ اما احتمال فرار کردن یا گم شدن آنها وجود دارد، قانون ورود و خروج به ترکیه را نقض کرده اند، از اسناد جعلی یا ساختگی استفاده کرده اند، بدون عذر موجه در مدت زمان تعیین شده برای خروج از ترکیه، کشور را ترک نکرده اند، به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت اجتماعی یا سلامت همگانی به شمار می روند، حکم بازداشت اداری صادر کند یا مطابق بند A ماده 57، تعهدات جایگزین به جای بازداشت اداری مقرر نماید. خارجیانی که در مورد آنها حکم بازداشت اداری صادر شده است، باید ظرف 48 ساعت از زمان دستگیری، توسط نیروی امنیتی که آنها را دستگیر کرده به مرکز باز پس فرستادن خارجیان فرستاده شوند.  

 

لزوم ادامه بازداشت اداری هر ماه به طور منظم توسط استانداری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تصمیم بر لزوم ادامه بازداشت اداری، نیازی به منتظر شدن برای اتمام دوره سی روزه نیست. در صورت تصمیم بر عدم لزوم ادامه بازداشت اداری، به این وضعیت بلافاصله خاتمه داده می شود. مطابق بند A ماده 57، برای این افراد به جای بازداشت اداری تعهدات جایگزین تعیین می شود.

 

حکم بازداشت اداری، تمدید این حکم و نتایج ارزیابی های منظم ماهانه، به همراه دلایل آن به خود فرد یا نماینده قانونی یا وکیل وی ابلاغ می شود. اگر شخص تحت بازداشت اداری، وکیل مدافع نداشته باشد، به خود فرد یا نماینده قانونی وی در رابطه با تصمیم اتخاذ شده، اصول و مدت زمان اعتراض به آن اطلاعات داده می شود.

 

خود شخص یا نماینده قانونی یا وکیل وی می تواند جهت اعتراض به حکم بازداشت اداری، نزد قاضی دادگاه کیفری صلح مراجعه کند. این اعتراض، مانع از اجرای حکم بازداشت اداری نمی شود. در صورت ارائه اعتراض به بخش اداری مرکز باز پس فرستادن خارجیان، تقاضای اعتراض باید بلافاصله به قاضی دادگاه کیفری صلح ارسال شود. قاضی دادگاه کیفری صلح طی پنج روز بررسی را به پایان رسانده و حکم را صادر می کند. حکم صادره از سوی قاضی دادگاه کیفری صلح قطعی و غیرقابل اعتراض است.

 

خود شخص یا نماینده قانونی و یا وکیل وی می تواند با استناد به این ادعا که شرایط بازداشت اداری از بین رفته یا تغییر کرده است، دوباره به قاضی دادگاه کیفری صلح  مراجعه کرده و اعتراض خود را ارائه نماید. به کسانی که در اعتراض به حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه می کنند، اما به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق وکالت، امکان بهره مندی از خدمات حقوقی یک وکیل مدافع را ندارند، در صورت درخواست از طرف مراکز مساعدت های حقوقی کانون وکلاء  به شکل رایگان یک وکیل اختصاص می یابد.

 

برای تعیین تابعیت خارجیانی که تحت بازداشت اداری هستند می توان ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی همراه آنها را مورد بررسی قرار داد. داده‌های بدست آمده در نتیجه این بررسی به غیر از این مورد، به منظور دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

متقاضی درخواست حفاظت بین الملل یعنی فرد پناهنده فقط در موارد زیر می‌تواند تحت بازداشت اداری قرار گیرد:

 • در صورت شک و تردید جدی در مورد صحت اطلاعات هویتی یا شهروندی وی و به منظور بررسی صحت و سقم این اطلاعات
 • در دروازه های مرزی به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی وی به کشور
 • در صورتی که بازداشت اداری منجر به تعیین عناصر اساسی درخواست حفاظت بین الملل وی خواهد شد
 • در صورت ایجاد خطر جدی برای نظم عمومی یا امنیت اجتماعی

 

 • ابلاغ تصمیم بازداشت اداری باید به زبانی انجام شود که شخص بتواند آن را بفهمد.
 • برای اعتراض به تصمیم بازداشت اداری می توان به قاضی دادگاه کیفری صلح مراجعه کرد.
 • رای صادره توسط قاضی دادگاه کیفری صلح قطعی است و اعتراض در آن وارد نیست. اگر اعتراض به تصمیم بازداشت اداری رد شود، فرد می تواند برای درخواست تجدیدنظر به شکل انفرادی به دادگاه قانون اساسی مراجعه کند.

تعهدات جایگزین به جای بازداشت اداری

ماده 57 قانون به تشریح تعهداتی می پردازد که می توان به عنوان جایگزین حکم بازداشت اداری، افراد را موظف به انجام آنها کرد. بر این اساس، تعهداتی که می توان آنها را جایگزین بازداشت اداری کرد، به شرح زیر است:

 1. تعهد اقامت در یک آدرس خاص
 2. تعهد حضور در مکان تعیین شده و امضای دفتر
 3. بازگشت خانواده محور
 4. اخذ مشاوره بازگشت
 5. فعالیت در خدمات اجتماعی به صورت داوطلبانه
 6. وثیقه
 7. نظارت الکترونیکی

 

اگر فرد خارجی موظف به انجام یک یا برخی از تعهدات فوق باشد، این مدت نمی تواند بیشتر از بیست و چهار ماه ادامه پیدا کند.

 

در مورد آن دسته از افرادی که حکم دیپورت در مورد آنها صادر شده؛ اما احتمال فرار کردن یا گم شدن آنها وجود دارد، قانون ورود و خروج به ترکیه را نقض کرده اند، از اسناد جعلی یا ساختگی استفاده کرده اند، بدون عذر موجه در مدت زمان تعیین شده برای خروج از ترکیه، کشور را ترک نکرده اند، به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت اجتماعی یا سلامت همگانی به شمار می روند، یعنی باید در مورد آنها "حکم بازداشت اداری" صادر شود، اما صادر نشده است،  باید تابع یک یا چند مورد از این تعهدات جایگزین باشند.

 

به فرد خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل وی همراه با تشریح دلایل ابلاغ می شود که موظف به انجام تعهدات جایگزین به جای بازداشت اداری می باشد. اگر شخص، وکیل مدافع نداشته باشد، به خود فرد یا نماینده قانونی وی در رابطه با تصمیم اتخاذ شده، اصول و مدت زمان اعتراض به آن اطلاعات داده می شود. 

 

فرد خارجی که مشمول نظارت الکترونیکی شد است می تواند شخصا یا نماینده یا وکیل قانونی وی در اعتراض به این تصمیم به قاضی دادگاه کیفری صلح مراجعه کند. این اعتراض، اجرای تعهد نظارت الکترونیکی را متوقف نمی کند. قاضی دادگاه کیفری صلح طی پنج روز بررسی را به پایان رسانده و حکم را صادر می کند. حکم صادره از سوی قاضی دادگاه کیفری صلح قطعی و غیرقابل اعتراض است.

 

می توان آن دسته از خارجیانی را که از تعهدات جایگزین به جای بازداشت اداری تبعیت نمی کنند، تحت بازداشت اداری قرار داد.خبرهای مرتبط