آیا میدانید که ترکیه دارای 486 پلاژ پرچم آبی میباشد؟

آیا میدانید که 27- ترکیه دارای 486 پلاژ پرچم آبی میباشد

1443616
آیا میدانید که ترکیه دارای 486 پلاژ پرچم آبی میباشد؟

پرچم آبی جایزه ای است بین المللی که به پلاژها و تفرجگاههای ساحلی داده میشود. این جایزه نه تنها برای پلاژها بلکه برای تفرجگاههای ساحلی و کشتی ها نیز داده میشود. پرچم آبی نشان میدهد که در پلاژها و تفرجگاههای ساحلی به محیط زیست اهمیت داده شده، فعالیتهایی در راستای برقراری توجه به محیط زیست انجام گردیده، تجهیزات لازمه برای تمیزی آب دریا و یا نیازهایی که در حین استفاده از پلاژها و تفرجگاههای ساحلی مورد استفاده قرار میگیرد و امنیت را تامین میکند، وجود دارد.

بر اساس نتایج بررسیهای انجمن بین المللی آموزش محیط زیست در سال 2020، ترکیه پس از اسپانیا و یونان سومین کشور دارای بیشترین پرچم آبی میباشد. در حالی که امسال تعداد پلاژهای با جایزه به 486 افزایش یافته است، 22 تفرجگاه ساحلی و 7 کشتی تفریحی نیز حق دریافت جایزه را کسب کرده اند. پلاژها و تفرجگاههای تفریحی ترکیه که دارای پرچم آبی  مباشند، در شهرهای آنتالیا، موغلا، آیدین، ازمیر، بالیک اسیر،  استانبول، سامسون، چاناک کاله، کیرکلارالی، کوجاالی، دوزجه، اردو، مرسین و وان قرار گرفته اند.خبرهای مرتبط