برنامه ویژه 19 می، روز بزرگداشت یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان

امروز با شور و شعف بزرگداشت یاد و خاطره آتاترک بنیان گذار جمهوری ترکیه و عید ورزش و جوانان را گرامی میداریم.

1418680
برنامه ویژه 19 می، روز بزرگداشت یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان

امروز بزرگداشت یاد و خاطره آتاترک بنیان گذار جمهوری ترکیه و عید ورزش و جوانان را با شور و شعف گرامی میداریم. آتاترک در پی پیروزی در جنگ رهایی بخش ملی و اعلام جمهوری ترکیه اولین رئیس جمهوری کشورمان شد. با در نظر گرفته شدن یک روز ویژه در راستای فراهم کردن زمینه ای برای سوق دادن جوانان به ورزش و پرورش جوانانی سالم در راه رسیدن به ملتی معاصر، روز 19 می به عنوان یک عید ملی نام گذاری شد. با مراسمی که طی این روز در کل کشور و نمایندگی های خارج از کشور برگزار میشود، هم یاد و خاطره آتاترک گرامی داشته شده و هم عید ورزش و جوانان و با شور و اشتیاق جشن گرفته میشود.خبرهای مرتبط