تفسیر سیاسی هفته 7 - وادار کردن رژیم و متفقین آن برای صلح در ادلب

ارزیابی های جان آجون نویسنده و محقق بنیاد مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیه

1358898
تفسیر سیاسی هفته 7 - وادار کردن رژیم و متفقین آن برای صلح در ادلب

نیروهای وابسته به رژیم اسد، با حمایت روز افزون روسیه و ایران بر خلاف روند آستانه، به حملات خود در ادلب ادامه میدهند. نیروهای رژیم که با هدف به دست گرفتن کنترل اتوبان های استراتژیک M4-M5 پیشروی میکنند مناطقی از سراقب گرفته تا العیس را به تصرف خود در آوردند. ازاینرو طی یک سال اخیر نزدیک به یک میلیون و 500 هزار نفر در این منطقه آواره شدند. عملیات نظامی گسترده بر علیه ادلب، نشان میدهد که رژیم و متفقین آن بیش از یک راه حل سیاسی، در تلاش به دست آوردن یک پیروزی نظامی هستند. ترکیه نیز با برداشتن گام های نظامی نشان داد که به چنین تلاشی اجازه نخواهد داد.

***

نیروهای رژیم از دو هفته پیش بر شدت حملات خود در ادلب افزوده و با پشتیبانی زمینی شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران و حمایت هوایی روسیه، بر علیه مخالفین به پیشروی ادامه دادند. در پی تصرف معرة النعمان بزرگترین شهر استان ادلب، با متمایل شدن به سمت شمال، کنترل شهر استراتژیک سراقب را که اتوبان های m4 وm5 را به یکدیگر پیوند میدهد، به دست گرفتند. صدها هزار نفر با فرار از آتش بمباران ها به مرز ترکیه فرار کردند. ترکیه با مشاهده این وضعیت با انجام استحکامات نظامی بسیار جدی در داخل ادلب، بر علیه نیروهای رژیم مجبور به دادن اولتیماتوم شد. ولی در نتیجه حملات مستقیم رژیم بر علیه سربازان ترک در مناطقی نظیر سراقب و تفتناز، ترکیه مجبور شد برای اولین بار از آغاز جنگ داخلی در سوریه، نیروهای رژیم را در مقیاس وسیعی مورد هدف قرار دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اعلام یک تاریخ، گفت که اگر نیروهای رژیم تا پایان ماه فوریه، از مرزهای توافق سوچی عقب نشینی نکند، ما با مداخله نظامی رژیم را از منطقه خارج خواهیم کرد.

اظهارات مذکور اردوغان و استقرار فشرده نظامی نیروهای مسلح ترکیه در ادلب، نشانگر تغییر شیوه عملیاتی ترکیه در منطقه و آغاز یک دوره جدید است. ترکیه همچنان میخواهد به همراه روسیه بستری برای عقب نشینی نیروهای رژیم از مرزهای توافق سوچی، فراهم کند ولی در غیر اینصورت، که احتمال فراهم شدن آن بسیار کم است، به نظر میرسد که ترکیه و عناصر مخالف عملیات نظامی جدیدی جهت دفع نیروهای رژیم، از اطراف 12 نقطه دیده بانی ترکیه در منطقه ترتیب خواهند داد.

اخیرا علاوه بر رژیم، گام های روسیه در سوریه نیز به منافع ملی ترکیه آسیب میرساند. دیگر وقت آن رسیده که روسیه ارزش ترکیه را به عنوان یک هم پیمان درک کند. افزایش هزینه راه حل نظامی توسط ترکیه، از جنبه درک اهمیت صلح از سوی روسیه امری ضروری به نظر میرسد.

 

نویسنده :  جان آجون نویسنده و محقق بنیاد مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیهخبرهای مرتبط