آیا می دانید 33 - اولین پل بازاردار جهان پل ایرگاندی در بورسا

پل ایرگاندی اولین پل بازاردار جهان در بورسا، در سال 1442 از سوی حوجا موسلیهیددین پسر علی ایرگاندیلی ساخته شده است

آیا می دانید 33 - اولین پل بازاردار جهان پل ایرگاندی در بورسا

آیا می دانید، اولین پل بازاردار جهان پل ایرگاندی در بورسا می باشد؟

پل ایرگاندی اولین پل بازاردار جهان در بورسا، در سال 1442 از سوی حوجا موسلیهیددین پسر علی ایرگاندیلی ساخته شده است. ازاین پل در جهان تنها 4 عدد وجود داشته و سه پل  دیگر نیز در فلورانس، ونیز و شهر لوفچا در بلغارستان قرار دارند.

پل ایرگاندی که بر روی دره گوک بین شهرستانهای عثمان غازی و ییلدریم بورسا ساخته شده، همگون با بافت تاریخی خود مرمت گردیده و برای بازدید باز شده است. این پل امروزه از اصناف صنعتکار که از نمونه های زیبای هر دستی از صدفکاری گرفته تا چینی کاری را عرضه می کنند، میزبانی کرده و در بین اماکن جالب توجه خاص توریستها جای گرفته است.خبرهای مرتبط