آیا می دانید 22 - چینی های ایزنیک

آیا می دانید، چینی های ایزنیک که امروزه به بسیاری از آثار معماری زینت بخشیده و در موزه های ویژه اروپا بنمایش گذاشته شده اند، یکی از گونه های کمیاب سرامیک در جهان می باشد؟

آیا می دانید 22 - چینی های ایزنیک

آیا می دانید، چینی های ایزنیک که امروزه به بسیاری از آثار معماری زینت بخشیده و در موزه های ویژه اروپا بنمایش گذاشته شده اند، یکی از گونه های کمیاب سرامیک در جهان می باشد؟

شهرستان ایزنیک استان بورسا در دوره امپراطوری عثمانی یکی از بزرگترین مراکز چینی کاری بود. ریشه چینی کاری که در آندوره یکی از شاخه های مهم هنرهای دستی ترک بوده و در خارج از ترکیه نیز شناخته می شد، به قرن 15 ام می رسد.

مهمترین ویژگی چینی های ایزنیک در مقایسه با دیگر چینی ها، وجود نوعی شیشه در خمیر چینی می باشد که در آندوره تولید شده و بدان " فیریت " می گفتند. فیریت به میزان 85 درصد با کوارتز و خاک رس ویژه منطقه ایزنیک ورز داده می شود. دیگر ویژگی چینی ایزنیک موتیف های آن می باشد. موتیف های چینی ایزنیک بصورت مقاطع افقی و عمودی رسم می شود. علاوه بر این رنگها بصورت برجسته و زیر جلا جای داده می شوند.

چینی های ایزنیک امروزه بهمراه کاخها، مساجد و مقبره های متعلق به دوره عثمانی، در موزه ها و کلکسیونهای مختلف نیز قابل رویت می باشند.

در سال 2018 یک بشقاب چینی ایزنیک متعلق به قرن 15 ام در مزایده ای در انگلستان به مبلغ 5 ممیز 4 میلیون پوند به فروش رفته بود.خبرهای مرتبط