ویژه برنامه 23 آوریل، روز حاکمیت ملی و عید کودکان

23 آوریل، روز حاکمیت ملی و عید کودک مبارک باد

1186754
ویژه برنامه 23 آوریل، روز حاکمیت ملی و عید کودکان

امروز در ترکیه عیدی مهم را جشن می گیریم. برای اولین بار در 23 آوریل 1920 ابتدا گشایش مجلس ملت کبیر ترکیه و سپس روز حاکمیت ملی و عید کودک جشن گرفته شد. امروز اعلام حاکمیت ملی به دنبال فروپاشی سلطنت و جشن کودک برای خوشحال کردن کودکانی که پدرانشان در جنگ استقلال به شهادت رسیده، گرامی داشته می شود. تمامی کودکان در چهار گوشه ترکیه، این روز را با شور و هیجان جشن می گیرند. کودکان برای خانواده هایشان برنامه ها و نمایشات ویژه ای که به یاری معلمانشان آماده  کرده اند را اجرا می کنند.

 

 

 خبرهای مرتبط