საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ იარების მოშუშება გრძელდება - 4

საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ იარების მოშუშება გრძელდება - 4


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , მიწისძვრა