საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ იარების მოშუშება გრძელდება - 3

საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წლის შემდეგ იარების მოშუშება გრძელდება - 3


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , მიწისძვრა