საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წელი გავიდა

საუკუნის კატასტროფიდან ერთი წელი გავიდა


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , მიწისძვრა