2016 წლის 15 ივლისი: მსოფლიო დემოკრატიის თვალსაზრისით წელთააღრიცხვის დასაწყისი