ფინეთი და შვედეთ PKK-YPG-ს ტერორისტულ ორგანიზაციებს მხარს უჭერს